Företag
Stockholm HLR och Hälsa AB
Adress
Lingvägen 180
Stad
Stockholmsregionen och rikstäckande uppdrag
Instruktör
Sabina Kings
Telefonnr
Epost
sabina@hlrochhalsa.se
Webb
Utbildningar
Info