Logga HLR-Rådet

Välkommen till HLR-rådets nya utbildningsregister

Det gamla registret är ersatt 2015-03-01
Registreringar i gamla registret är överförda till det nya utbildningsregistret

Första gången du ska logga in i nya utbildningsregistret:

  • Begär nya inloggningsuppgifter här, de som användes i förra versionen av registret kan inte användas
    Du får då nya uppgifter till den epost som är registrerad i gamla registret
  • Om din epost inte är korrekt i det gamla registret kan du inte få nytt lösenord
    med automatik, maila supporten alternativt be en annan instruktör rätta din epost

I mailet du får finns 2 sätt att logga in:

  • Epost och lösen alternativt
  • Länk som du kan klicka på för att bli inloggad

Efter första inloggningen:

Vi hoppas att du skall finna det lättare och smidigare i det nya registret. Utvecklingen baserar sig på
erfarenheter från aktiva instruktörer. Dina synpunkter är viktiga. Kontakta gärna supporten om du har
förslag eller synpunkter.
Det finns många nya möjligheter till uppföljning bl.a. en interaktiv karta - Hur hjärtsäker är din kommun.

Svenska HLR-Rådet